Censuur leidt tot censuur

De censuur door de directie van het CPB heeft vele gevolgen. Bijvoorbeeld voor de volksgezondheid. En vervolgens zijn er weer consequenties voor de maatschappelijke gezondheidszorg en het wetenschappelijk onderzoek omtrent beide. Maar die gevolgen worden genegeerd en het spreken erover wordt getroffen door nieuwe censuur.


Het negeren van medisch ethische gevolgen

Mijn brief 4 maart 2004 aan de Medisch Ethische Commissie van het Erasmus MC
Zie ook het VN rapport "Millennium Ecosystem Assessment" en mijn email daarover aan het NSF 31 maart 2005


Censuur door het bestuur van het Erasmus MC


Achtergrond materiaal