Thomas Cool, Publiek en Wetenschap, Nederlands

Ik protesteer tegen de breidel van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau en de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken - en vraag ieder dringend om ondersteuning van mijn verzoek tot een onderzoek van de kwestie.

Artikelen over de crisis 2007+ (financieel) en 2008+ (algemeen)
Klik hier voor een samenvatting van 26 november 2004 - PDF van twee kantjes
Het is mogelijk ook boeken te bundelen, zie "Democratie & Staathuishoudkunde" 2012
Weblog boycott Holland

Onderteken de petitie


Belangrijkste punten:

 • De directie van het CPB misbruikt arbeidsrechtelijke middelen om een wetenschappelijke discussie tegen te houden. (Met name: inhouden periodiek en dreigen t.a.v. promotie, misplaatste dienstbevelen geven alsof dat nodig zou zijn, liegen ten aanzien van het functioneren, uit de afdeling plaatsen, het niet onderzoeken van aantoonbare leugens van chefs, tegenhouden van interne notities en een publicatiegang, discussies verbieden, met leugens ontslaan.)

 •  
 • Het redelijke vermoeden is dat dit niet alleen bij mij is gebeurd, maar dat soortgelijke breidel ook in andere gevallen heeft plaatsgevonden - zij het denkelijk minder extreem, omdat anderen denkelijk snel eieren voor hun geld hebben gekozen. Dit kan echter alleen blijken wanneer er een onderzoek plaatsvindt. Het is curieus dat een ambtenaar of burger geen aangifte kan doen van 'bestuurlijke fraude'.

 •  
 • Het besluit van de directie om mij uit werk en afdeling te verplaatsen is in 1993 door de rechter als machtsmisbruik vernietigd. Ik protesteer ertegen dat de directie sindsdien door toezichthoudende organen nog steeds als 'onpartijdig' wordt beschouwd. De directie is te schorsen, en er dient een onderzoek te komen naar de werkelijke gang van zaken.

 •  
 • Het blijkt dat de rechtspositie van wetenschappelijke onderzoekers in rijksdienst zwak is: Indien een directie het wenst, kan men altijd ontslagen worden, met wat voor een smoes dan ook. De juristen van het Rijk (ministeries van EZ en BiZa) worden ingeschakeld om de smoezen te verkopen, in plaats van de wetenschap te beschermen. En rechters maken meer fouten dan men zou mogen verwachten. Ook dit is een belangrijk punt van protest.

 •  
 • Inmiddels heeft het Rijk een "Commissie Integriteit Rijksoverheid" (CIR) ingesteld. Bij alle maatschappelijke commotie over de bouwfraude, klokkenluiders, de 'drie whistleblowers op de cover van Time' en dergelijke, wordt deze CIR door velen juist ook als voorbeeld gesteld voor het bedrijfsleven. Maar deze CIR die pas recent is ingesteld wijst een melding van mij af omdat ik inmiddels ontslagen ben en geen ambtenaar meer ben - terwijl nog steeds zaken voor de ambtenarenrechter lopen ! Is het nu integer van de CIR om zo'n melding te negeren, of is het integer dat men zich aan de wettekst houdt ? Mijn visie is dat je nooit alles in regels kunt vangen, dat er altijd een beoordeling nodig is, en dat je rekening moet houden met de bedoeling van de wet. Door mijn melding van een vermoeden van een misstand niet serieus te behandelen, en op zo'n formalistische wijze af te wijzen, draagt deze CIR niet bij tot de integriteit van de rijksoverheid.

 •  
 • Ik protesteer inmiddels ook tegen de lankmoedige houding van de wetenschappers aan de universiteiten: het is niet correct dat men niet in het geweer komt en dat men niet actief het verzoek om een onderzoek ondersteunt, in een zo heldere kwestie als deze ! Ik protesteer ook tegen de reactie, om, wanneer ik tegen deze lankmoedige houding protesteer, mij helemaal de rug toe te keren: dat is geen manier om met serieus protest om te gaan - mogelijkerwijs menselijk begrijpelijk, maar niet correct. Na 15 jaar lang vruchteloos protesteren in 2004 ontstaat een gefundeerd advies tot ontslag van alle hoogleraren economie. Te hopen is dat een advies tot ontslag van ook alle andere hoogleraren vermeden kan worden: dus wanneer u een hoogleraar kent en deze goedgezind bent: maak deze op deze pagina attent.


Leeswijzer


Aan de directie van het Centraal Planbureau

Aan de wetenschappelijke collega's van het CPB

Aan de minister van Economische Zaken

Aan Gerrit Zalm, oud-directeur CPB en nu ook kandidaat voor eerste minister

Aan de secretaris-generaal van Economische Zaken


Onderzoek en reacties van externe wetenschappers


Commissie Integriteit Rijksoverheid

In 2000 weigerde de directie van het CPB om de zaak voor te leggen aan de nieuw in te stellen Commissie Integriteit Rijksoverheid (CIR). De ambtelijk secretaris van de CIR zelf schrijft mij in 2001 terug dat de kwestie niet in behandeling genomen 'kan' worden omdat ik inmiddels geen ambtenaar in de zin van het ARAR meer ben. Maar er lopen nog procedures voor de rechter, waar ik wel als ambtenaar wordt behandeld ! En de informatie vanuit onderzoek door de CIR is zinvol voor die zaak ! Kalendertijd verschilt toch van logica, integriteit en juridische tijd. De Rijksoverheid spreekt dus met twee tongen. En de CIR laat het machtsmisbruik van de directie van het CPB om mij maar te ontslaan zwaarder wegen dan de logica en de integriteit.

KNAW, NWO en de universiteiten t.a.v. de wetenschappelijke integriteit in deze kwestie


Juridisch

Stand van Zaken

Teksten:


Zie enkele originele documenten (archief, record).

Het boek Trias Politica & Centraal Planbureau 1994

Samuel van Houten Genootschap 1994, ISBN-90-802263-1-9
Out of print. Het boek is ook te lezen als een PDF file. Recensie: Roepende in de woestijn, Ed Lof in Intermediair 23 december 1994, plus mijn reactie 21 februari 1998.


Het boek Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt 1998

Out of print, maar zie de PDF.

Het boek De ontketende kiezer 2003

Het boek De ontketende kiezer geschreven met Hans Hulst, Rozenberg publishers 2003 (niet afdrukbare pdf)

Een recensie op XminY / Globalternatives leidde uiteindelijk tot een melding t.a.v. de wetenschappelijke integriteit bij de UvT en deze brief aan deRaad voor de Journalistiek (25 maart 2005, pdf)

Dit boek is niet meer in druk maar is integraal opgenomen in "Democratie & Staathuishoudkunde" 2012.


Het boek Democratie & Staathuishoudkunde 2012

Bundelt verschillende boeken, zie hier.

Artikelen

Andere artikelen (Nederlands)

Aparte ontwikkeling

Voor mij als wetenschapper staat de integriteit van de wetenschap centraal, en als onderwerp prefereer ik de algemene problematiek rondom het CPB boven het bespreken van personen. Het is toch wel een aparte ontwikkeling dat Gerrit Zalm, die als directeur CPB de wetenschap breidelde, zich voor de VVD kandidaat stelt voor het premierschap (verkiezingen mei 2002 en januari 2003).  In een democratie is alles mogelijk, en burgers moeten vooral zelf weten wie zij verkiezen. Zijn burgers echter voldoende geinformeerd ?

Opmerkingen bij de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh


Brieven


Ontwikkelingen


Medisch ethische context


Natuur en milieu


Nederlands Sociaal Forum


Persberichten in de loop der tijd

Pers en de Raad voor de Journalistiek

De media en de benoeming van niet-wetenschapper Laura van Geest tot directeur CPB


Anderen over de casus

Anderen schrijven erover in de krant

Alleen in de boekhandel - maar ook weer uit druk - zie de PDF

Thesis Publishers 1998, ISBN-90-5179-447-X

Ontluikend inzicht 1992-2004 maar daarna blijft de duisternis heersen

In de volgende krantenartikelen van wetenschappers ontstaat enig begrip voor de economische analyse, en wordt mijn naam genoemd. Dat beleidsmakers daar niet op reageren, noch inhoudelijk noch ten aanzien van de breidel, leidt tot genoemde vertrouwenscrisis.

Context


Voorbeelden van andere noodrem-gebruikers

Ik houd niet van de term 'klokkeluider' omdat er meestal toch een eigenaar van de klok is, en het niet de bedoeling is dat Jan en alleman er gebruik van maken. De term zal verwijzen naar het gebruik dat bij watersnood ieder gebruik van de klok zou mogen maken, maar zoiets is in de tijd van mobiele telefoontjes wat archaisch. 'Noodrem-gebruiker' is dan beter, want in geval van nood is men juist verplicht om de rem te gebruiken. Er is vanzelfsprekend ook een verschil tussen een ambtenaar die een misstand aankaart (zoals Paul van Buitenen) en een wetenschapper (zoals Hans de Kwaadsteniet en ik) die een analyse presenteert en daardoor in ongenade valt.Hoe anderen kunnen helpen: wat u kunt doen


Hoger


  This is a Net Conscience Page, version 1998-02-10, by Thomas Cool.