P


Parool, PvdA, Jan Pen, pers en andere media, Rick van der Ploeg, Politiek, (Terug naar de Vertrouwenscrisis)


 

Het Parool

Men laat Kees Tamboer enge, bekrompen, misleidende en haatdragende stukjes schrijven,
waar het slachtoffer ook geen enkele verdediging tegen heeft.
 
 

PvdA

De PvdA is tot in de kern verrot, zie mijn politieke stellingname,
het artikel "Soms loopt het zo" en mijn visie t.a.v. Wim Kok.
 
 
 

Pers en andere media

Ik ben niet zo enthousiast over de Nederlandse pers en andere media.
Vanzelfsprekend, de kranten staan vol, en de media berichten, en geregeld is er iets boeiends.
En ik heb zelf een aantal publieksartikelen mogen plaatsen.
Toch is er dat structurele falen. Als voorbeeld: Jan Pen, Frank Kalshoven, Kees Tamboer, Harry van Wijnen.
Bijv. ook is het boekje van Hans en Auke Hulst eind februari al een maand uit,
maar niemand heeft nog groot uitgepakt.
Een algemeen betoog is: Snapt de pers het wel ?
 
 
 
 

Jan Pen

 
 Ik heb ooit zeer veel respect voor Jan Pen gehad, dus ik kan me goed voorstellen
dat wie dit leest toch even achter de oren krabt. Toch: mijn advies is: niet op Pen te vertrouwen.
(1) Ter inleiding: twee zwakke economische inzichten van Pen:
(1a) Hij heeft zijn 'geloof in Keynes' opgegeven toen de crash van 1987 niet leidde tot een wereldwijde
crisis - terwijl, echter, Alan Greenspan die crisis bestreed met het het Keynesiaanse middel van een lagere rente !
Zie ook mijn artikel "De wig weg ! Maar welke wig ?".
(1b) Destijds adviseerde Pen met Tinbergen tot een redelijk bestaansminimum, maar Pen adviseerde
(zie "Dat stomme economenvolk met zijn heilige koeien", 1976, p76-81, het artikel "Inflatiecorrectie: liever niet doen")
tegen indexatie in de belastingen, hetgeen toch tegenstrijdig is. Pen snapt het dus niet.
(2) Begrijp me goed, Pen heeft hele goede kanten.
Bijv. in een brief aan me 6/10/92 adviseert hij me de
CPB-kwestie te laten liggen en me te concentreren op de werkloosheid, en zegt:
"Ik wil bij het schrijven van zo'n stuk best spandiensten bewijzen."
Dat is in principe toch zeer ruiterlijk, zal men denken.
(2a) Echter, het probleem is niet dat zo'n stuk geschreven moet worden, want dergelijke
stukken hebben CPB-collega's Van Schaaijk en Bakhoven
al eens geschreven. Het probleem is juist de beleidsverstarring. En daar sluit Pen de ogen voor.
Of, ik heb stukken geschreven, en dan wil ESB niet publiceren omdat ik adviseer tot een parlementaire enquete.
(2b) Ik ben op zoek naar de consistentie:
Pen biedt spandiensten aan, en weet dat ik de jonge econometrist ben, maar hij stelt geen vragen !
Wanneer ik zeg dat de aanpak van de werkloosheid niets hoeft te kosten, dan zucht hij diep, en is het gesprek afgelopen.
(2c) Pen zegt wel dat hij staat voor de integriteit van de wetenschap, maar t.a.v.
het CPB heeft hij een halfslachtige opstelling. Pen snapt het dus niet, of beschikt toch niet over de ruggegraat.
Hij is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, die al jaren geen onderzoek instelt, met rare argumenten.
(2d) Ook, in het Hollands Maandblad meldt Pen dat ik hem zoveel stukken stuur,
met stellingen over de misstanden op het CPB. Omdat hij niet aangeeft dat hij er iets mee doet,
is dit een teken voor de lezer dat de kwestie geen aandacht zou verdienen.
(3) Heel loffelijk noemt Pen zich, gezien zijn emeritaat, vooral journalist, maar, vergeef me:
ook dan blijft de vertrouwenscrisis bestaan.
 

Rick van der Ploeg

 
 Rick van der Ploeg, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en kamerlid voor de PvdA,
sjoemelt met de economische wetenschap, zie "Van Robin Hood en de rand",
speelt een bedenkelijke politieke rol , en stelt geen kamervragen over de breidel bij het CPB
Voor een oordeel over de huidige politiek, verwijs ik naar het gestelde over het kabinet.

 

 This is a Net Conscience Page, version 1998-02-10, by Thomas Cool.