To: gerrit.zalm / a t / vvd.nl
Subject: N.a.v. Vrij Nederland
Date: 2002-12-27
 
 
 

Beste Gerrit,

Ik weet niet of ik er verstandig aan doe je te schrijven,
maar dit toch doen verdient het voordeel van de twijfel.

Misschien wil je nog eens een poging doen om me te zien
als een nette wetenschapper, en wil je overwegen dat je me au fond niet
correct hebt behandeld. Voor het forum der wetenschappers 
protesteer ik tegen de breidel van de wetenschap. De rechtszaak gaat nu 
zijn 14e jaar in, in veel punten heb ik gelijk gekregen. Dat
ik voor de rechter nog niet geheel gelijk heb gekregen komt slechts
door mankementen in recht en rechtsspraak. Verwijzingen naar 
"Putten", "Ovaa en Spijkers" en dergelijke liggen voor de hand.
Inmiddels heeft het rijk een "Commissie Integriteit Rijksoverheid"
ingesteld, en ik beschouw dat als een erkenning van het rijk dat e.e.a. 
beter moet; maar het is belachelijk dat ik niet van die regeling 
gebruik mag maken 'omdat ik inmiddels ontslagen ben' terwijl nog steeds 
zaken lopen.

Er is wel degelijk iets heel ergs mis met zowel het economisch beleid,
als de voorbereiding daarvan, als de wijze waarop de directie van het
CPB omgaat met de interne wetenschappelijke bespreking. Jijzelf hebt
de bespreking tegengehouden - terwijl wetenschappers weten dat dit 
niet correct is en je daarom ook kritiseren.

Zolang mensen die diagnose niet stellen, zal het beleid verkeerd zijn,
en ontstaan er nodeloze spanningen, die zich ophopen, zoals rondom WAO, 
de staatschuld, de kwestie Fortuyn en LPF. Zo'n rapport als van Margreeth de Boer over de PvdA kan ook over het landsbestuur geschreven worden. 
Het is ook wonderlijk dat je lijkt te denken dat dit niet het geval kan zijn,
en dat een protest van een wetenschapper zo genegeerd kan worden.

Misschien ben je inmiddels zover dat je bereid bent om dat in te zien,
kun je mij als Tinbergeniaan te respecteren, en kun je meegaan in de gedachte aan een parlementaire enquete naar de voorbereiding van het economisch beleid.

Vanmiddag las ik in Vrij Nederland de rubriek 'De Liberaal' over je van Gerard
van Westerloo - ik zie dat blad eens per half jaar als het zo uitkomt. 
Ik vond dat je er niet best vanaf kwam, meelijwekkend zelfs, en ik kan hem op dit moment niet ongelijk geven. Veel van je gedrag is onlogisch, heb ik al eerder zo beschreven. Maar het trof me wederom dat dit toch erg jammer was, want je hebt toch de potentie tot logica waar anderen dat ontberen. 

Merk op dat je, met jouw cv, in mijn ogen niet echt een wetenschapper bent.
Dat is een samenvattig die zich nu wel laat maken. Destijds in je hoedanigheid van directeur CPB heb ik je beoordeeld op je daden en dus niet in termen van die samenvatting - en ook toen was de conclusie niet die van wetenschap. Misschien dat je met al je ervaringen nu toch bereid bent om de gedachte toe te laten dat de wetenschap een rol heeft. 

Kortom, ik denk dat een gesprek zinvol zou zijn, en wanneer je 
dat begrijpt en onderschrijft dan moet je maar even bellen.

Met beste groet,

Thomas Cool
http://thomascool.eu