Colignatus: papers on the world crisis 2007+ (financial) and 2008+ (general)

PM. Book DRGTPE, English weblog Boycott Holland and the book "Common Sense: Boycott Holland" (collects the papers)
PM. 2013-11-17  Video: Cause and Cure of the Crisis  and  sheets of that video
PM. After 2015 I have tended to put shorter notes on the weblog (English or Dutch).
Papers in English (below in Dutch)
2005-01    Definition & Reality in the General Theory of Political Economy

2008-09-30  A note on competing economic theories on the 2007-2008+ financial crisis: The case for (hidden) stagflation

2009-02-14  Consumer durables as investments that can help us out of the current economic crisis 

2009-02-19  The current economic crisis: A solution that "lies buried and obscured in a mass of false theory"

2009-03-10  The Tinbergen & Hueting Approach in the Economics of Ecological Survival 

2009-03-21  The macro-economics of repressed stagflation. Part 2: The crisis of 2009+ and a reduction of the working week

2009-03-31  A macro-economic lesson from Holland

2009-04-06  Gliding into the Bush-Obama Depression

2009-04-23  A win-win measure out of the crisis: A graphical discussion of the tax void

2009-04-28  Boycott Holland

2009-10-23  Comparison to Bezemer on "No one saw it coming"

2010-01-06  How the Dutch helped cause Iceland's plight

2010-03-29  Don't tax sweat (html) (pdf)

2010-2011  The crisis and the raison d'être and prospect for the UK office for budget responsibility versus an economic supreme court 

2011-07-28  Holland ought to be ashamed of itself

2011-07-29  The Ricardian Vice anno 2011

2011-09-14  High Noon at the EU corral. An economic plan for Europe, September 2011and interview by P. Stavrou and short presentation published in Ekathimerini

2011-10-16  The ghost of the Berlin Wall of 1989 and the crisis of 2011

2011-10-28  Yes we can, in Cannes and an interview about this by P. Stavrou

2011-11-10  An economic plan for Europe (November 2011) 

2011-11-17  Conditions for turning the ex ante risk premium into an ex post redemption for EU government debt, and A haircut every year or the short note in the RES Newsletter January 2012

2011-12-11  Taxes and the Keynesian years 1981-2007

2011-12-20  Premiers Monti and Papademos as professors in economics

2012-01-03  Boycott Holland (updated) and the paper for the conference on ethics

2012-01-28  A cheap moratorium on stigma in eurozone debt  or in eKathimerini Jan 31

2013-04-02  Money as gold versus money as water and its rejection since peer review does not work, and an email to some members of the Econometric Society about operalisation and testing

2013-05-18  Economics as victim between lawyers and mathematics: An explanation for the tax credit, Bulgarian potential fraud, European unemployment and the economic crisis

2014-05-21  Former IMF-director Johannes Witteveen on IS-LM

2014-06-05  After 45 years of unemployment: If Holland had been just a bit nicer and more competent

2014-09-14  Cause and cure of the crisis

2015-11-20  Let Rob van Dorland admit his breach of scientific integrity

2015-12-16  Why ALLEA doesn't see censorship of science in Holland

2016-05-17  Letter to President KNAW and Directorate CPB

2016-07-22  Deconstructing the statement by Kim Putters - director of the Dutch Social and Cultural Planning  Bureau (SCP) - on the arguments for a new social contract 

Short texts from later years often on the weblog.

Papers in Dutch
PM. Protest tegen censuur bij het CPB. Weblogs at BON.nl or Joop.nl or boycotholland in Dutch (one t)
PM. The label (FOI) means that the text has been included in "Festival van Ongehoorde IdeeŽn".

1998-01-30  Werkloosheid en armoede: de oplossing die werkt Thela/Thesis

2003-02-10  De ontketende kiezer Rozenberg publishers

2005-01-01  Advies tot ontslag der hoogleraren economie (gepbl. in Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs)

2007-12-04  Aan de redactie van Mare, Betreft: Cleveringa debat (niet geplaatst door Mare)

2008-07-24  Advies tot een algemene staking: Let het land plat (niet geplaatst door ESB)

2008-05-22  Vrijheid en arbeid zijn bij De Beer niet in goede handen (niet geplaatst door Volkskrant)

2008-10-22  Duwen tegen een touwtje (niet geplaatst door Volkskrant)

2008-11-06  Hoe Nederland Obama kan helpen (niet geplaatst door Volkskrant)

2008-11-19  Help de onderkant aan het werk, de Volkskrant

2008-12   CPB-Censuur en Crisis 2008+  (concept boek)

2009-02-04  Deflatie in discussie (niet geplaatst door ESB)

2009-02-25  Boycot Nederland

2009-03-04  Advies tot een algemene staking (niet geplaatst door MeJudice)

2009-03-04  Een onconventionele maar wel juiste aanpak van de crisis (niet geplaatst door MeJudice)

2009-03-05  De rotte appel van Antwerpen (niet geplaatst door Trouw)

2009-03-17  Persconferentie CPB t.a.v. CEP 2009 - brief aan professor Van Gunsteren

2009-03-18  Persconferentie CPB t.a.v. CEP 2009 - brief aan de Ned. Ver. van Banken (NVB)

2009-03-17  Mea culpa, mea maxima culpa

2009-03-24  CPB 1945, 1990, 2010 (bij NRC verwijderde !  reactie op Luuk van Middelaar)

2009-03-24  Brief aan Lans Bovenberg (bij NRC verwijderde ! reactie op Lans Bovenberg

2009-12   Iedereen Blij. Antwoord op "Niemands land" van Marcel van Dam (in behandeling) 

2010-01-23  Hoe verkeerde belasting tot werkloosheid leidt

2010-01-23  Aan de Studiecommissie belastingstelsel

2010-01-25  De crisis: Wat kunnen accountants doen ?

2010-02-02  "Van Dam is nog steeds blind" (website FNV Bondgenoten) 

2010-02-07  Wat natuurkundigen kunnen doen

2010-02-15  Open brief aan Lodewijk Asscher over Partij van de Arbeid, werkloosheid, armoede en censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau

2010-06-13  Rouvoet als premier

2011-07-29  Nederland moet zich schamen (n.a.v. de moorden in Noorwegen)

2011-07-30  N.a.v. Frank Kalshoven over de Begrotingsautoriteit

2011-11-21  Recensie van CPB boek "Europa in crisis" (FOI)

2011-11-23  Socrates, Montesquieu en het Economisch Hof

2011-12-18  Misleide jeugd

2011-12-24  Wiskunde of waarheid

2012-01-09  Jonge Turken

2012-01-11  Fatsoen moet je doen. Ook in wiskunde

2012-01-17  Wetenschapsfraude (of PDF)

2012-02-03  Loonmatiging

2012-05     Boeken:  Democratie & Staathuishoudkunde, Een kind wil aardige en geen gemene getallen,
    Laat D66 zich opheffen en Zonder Professoren

2012-05-24  Joost Niemoller en het Immigratietaboe (FOI) en 2012-05-26 Immigratie-taboe-gedoe en 2012-05-31 brief aan wetenschappers en 2012-06-23 Het gif, mensen, het gif  (FOI) en 2013-03-09 "Het immigratietaboe" van Joost Niemöller is een xenofobe leugen

2012-06-01  Weg met het belastingvacuum (FOI)  

2012-06-06  Brief aan het bestuur van de Vereniging van Wetenschapsjournalisten in Nederland (FOI)  zie ook de brief van 18 mei 2005 (FOI)  

2012-06-23  Festival van Ongehoorde Ideeën. Verzamelde columns uit Frontaal Naakt, Joop.nl en Beter Onderwijs Nederland 

2012-11-27  Geachte minister Henk Kamp

2012-12-05  Besta ik niet ? (Vervolg op de brief aan minister Henk Kamp)

2013-03-12  Bespreking van het rapport van de cie. Frijns over het CPB (met een relatie tot het advies van de Raad van State over de democratische vervreemding in de EU. Met brief anno 2013 aan Hans Borstlap die de vorige studie in 2007 deed en die bij de RvS zit. Ik kreeg van hem terugmelding dat hij de kwestie niet binnen der RvS aanhangig zal maken. Hier is het antwoord van 28 maart van de Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer. Mogelijk zou nog een politieke partij interesse kunnen opvatten, maar ja, er is die vertrouwenscrisis.

2013-03-12  Geld als goud versus geld als water (helaas eind juni afgewezen door ESB)

2013-03-17  Een wetenschappelijk kwalijke beschrijving van 65 jaar CPB door Frank den Butter, opstel

2013-03-23  Brief aan het parlement

2013-04-12  Naar de euro 2.0 met een beter geldstelsel

2013-04-14  Over het universitair onderwijs, n.a.v. de "Diplomafabriek" door Rutger Bregman in de Volkskrant

2013-04-19  Boeien, binden, benutten over de onbetrouwbaarheid van de SP

2013-04-19  Eduard Bomhoff over het gelijk van Thatcher (reactie op NRC 13/4)

2013-04-20  De economische crisis van 2007+ in relatie tot de besprekingen door Frans Kerstholt van een boek van Paul Krugman (2012) en een beter boek van Thomas Colignatus & Hans Hulst (2003), opstel, of zie de PDF

2013-04-21  Het parlement is wilsonbekwaam

2013-04-21  Maarten van Rossem: Waarom is de burger boos? (boekbespreking)

2013-04-27  Brief aan Laura van Geest, benoemd tot directeur CPB  en 2013-06-13 aan de collega's

2013-05-01  Suggestie voor het Economenpanel van MeJudice

2013-05-07  Enkele brieven aan (groepen van) verdwaalde hoogleraren

2013-06-05  Moslims zijn nooit werkloos en redactie 2018-03-28

2013-06-10  Inzending aan NWO Bessensap 2013: Jullie zijn allemaal gek  2013-06-19 begeleidend artikel

2013-07-03  Herman Wijffels: banken gered, economie gevloerd. Reactie op het rapport van de Commissie Structuur Nederlandse Banken. Zie ook dit 2013-07-28 email aan Charlotte van Dixhoorn (SFL).

2013-07-24  Een cursus economie op Frontaal Naakt en Het gelijk van Sylvia Millicam

2013-10-07  Commentaar bij de H.J. Schoo lezing van Mark Rutte (2 september)

2013-11-26  Hoe de PvdA de Partij van Ad (PvAd) werd  en zie ook de rechtzaak Merkies - Spekman met vervolg op 2014-01-19 na de kwestie van de declaratie van de rechtskosten, en 2014-01-20 met aanvullende informatie (Nieuwsuur, Elsevier, NRC).

2013-12-18  Ellebogenjournalistiek bij NRC Handelsblad

2014-09-17  Marike Stellinga (NRC) geeft een onjuiste weergave van de feiten

2014-10-07  Zeg, jongelui, economie is een wetenschap hoor !  Met Bijlage: Reacties JR en TC

2014-11-05  De noodzaak van een Economisch Hof. Balansverkorting in beeld, 5 februari en 5 juni 1995, 5 november 2014, helaas met een wonderlijk argument afgewezen door TvOF

2014-11-10  De drie fouten van Wim Duisenberg

2014-11-21  Melding t.a.v. wetenschappelijk falen van Arjo Klamer / Rol SP in de Nederlandse samenleving

2014-11-25  Enkele vragen voor Sjaak van der Velden - ook in relatie tot Arjo Klamer, SP, "Boeien, binden, benutten"

2015-01-07  Basisinkomen / uitkering: Foute economie en onwaarheden    email 2014-04-11 t.a.v. Paul de Beer  email 2014-04-13-Chaire Hoover

2015-04-03  Wetenschappelijk protest t.a.v. Gerrit Zalm 1988-2015 of als PDF

2015-04-11  Bas Jacobs en Arnon Grunberg kiezen voor censuur en nihilisme

2015-04-14  Een leugen door Gerrit Zalm die niet op Leugens.nl staat of als PDF

2016-08-08 Met zulke journalistiek gaat de beschaving ten onder (Smeets, De Jong, Baudet, Kelder & Wellens)

2016-08-24  Wetenschapsjournalisten berichten niet over censuur van wetenschap

2016-09-05  Aan de Tweede Kamer Voorzitter en Vaste Commissie voor Financien, t.a.v. Peuro.nl

2017-01-26  Het enge aan Baudet is D66

Latere korte teksten op het Nederlands weblog.